SENKO F.A.Q. - Često postavljana pitanja

Općenito (19)

Štednjak na kuta goriva je uređaj za izgaranje namijenjen za upotrebu u kućanstvu. Ima dvostruku funkciju: kuhanje i pečenje hrane (ovisno o modelu) te grijanje prostora u kojem se nalazi i centralno grijanje (ovisno o modelu). Standardno gorivo koje se koristi su drvene cjepanice i drveni briketi odgovarajuće veličine i relativne vlažnosti.

Štednjak na kruta goriva za centralno grijanje je uređaj za izgaranje drvene biomase koji je opremljen izmjenjivačem topline (kotlom). U kotlu se nalazi voda koja cirkulira kroz sustav centralnog grijanja i prenosi toplinu na ogrjevna tijela (radijatore isl.) koja na kraju odaju toplinu u prostor. Također, štednjak se može spojiti (uz odgovarajuću automatizaciju) i na sustav za zagrijavanje sanitarne (potrošne tople) vode.

Klasični štednjak na kruta goriva je uređaj za izgaranje drvene biomase čije ložište je u većini slučajeva opremljeno šamotom, na način da se maksimalno iskorištava sva nastala toplina, čime se postiže manja potrošnja goriva za jednaku zagrijanost prostora. Štednjaci su namijenjeni za grijanje prostora u kojem se nalaze.

Kamini za centralno grijanje su uređaji za izgaranje drvene biomase namijenjeni za grijanje prostora u kojem se nalaze i centralno grijanje. Spremnik vode nalazi se otraga, lijevo i desno bočno, te gore. Zbog toga se odlikuju visokim stupnjem iskoristivosti i mogu se priključiti u kombinaciju s bilo kojom drugom vrstom grijanja. Vanjska obloga kamina ima nebrojene mogućnosti - od rustikalnih do modernih dizajna – ovisno o Vašim željama i stilu unutarnjeg uređenja.

Peći na pelete su uređaji za izgaranje drvenih peleta namijenjeni za grijanje stambenih prostora i/ili centralno grijanje (ovisno o modelu), a istovremeno služe i kao ukrasni element u svakom ambijentu. Topli zrak pomoću ventilatora izlazi iz peći u prostoriju kroz rešetke na prednjoj strani peći. Drugim ventilatorom dovodi se primarni zrak u ložište, a dimni plinovi se istodobno odvode iz ložišta u dimnjak. Peći na pelete odlikuju se visokom učinkovitošću (više od 90 %) kao i vrlo niskim stupnjem zagađenja okoliša.

Peleti su prešani drvni ostaci (piljevina, sječka isl.) dobiveni mehaničkim prešanjem u posebnim strojevima bez dodavanja ikakvih kemijskih sredstava. Proizvode se od hrasta, bukve, jasena, graba, topole, lipe i dr. Kao vezivno sredstvo služi lignin koji se kao sastojak nalazi u drvu. Njihova dužina je uglavnom između 10 – 40 mm. Za korištenje u pećima na pelete prevladavaju uglavnom peleti promjera 6 mm i takvi se uglavnom koriste kod većine proizvođača peći. Drveni peleti imaju ogrjevnu vrijednost od cca 5kWh/kg. To znači da 1 kilogram peleta odgovara otprilike  0,5 litara loživog ulja.

1) na pakiranju mora biti istaknut certifikat à EN 14961-2, Ö-Nörm M7135, DIN 51731 ili ENplus-A1

2)   peleti moraju biti cilindrični sa konstantnim promjerom i sjajnom površinom

3)   promjer 5 do 6 mm, duljina 10 do 40 mm

4)   u pakiranju ne smije biti previše piljevine

5)   peleti se moraju lomiti, a ne pucati

6)   motanjem peleta po prstima ne bi trebalo biti prašine

7)   pakiranje mora biti hermetički zatvoreno (zbog eventualnog prodora vlage)

8)   stavite jednu šaku peleta u posudicu s vodom. Ako su peleti kvalitetni past će na dno, u suprotnom će ostati na površini vode !

Drveni peleti imaju prednost kao ekološki proizvod bez osjećaja nedostatka komfora nasuprot uljnom ili plinskom grijanju. Samo se pepeo mora povremeno čistiti. Prednost peleta je svakako i činjenica da imaju visoki sadržaj energije, jednostavni su za transport, mogu se jednostavno skladištiti, imaju niske emisije štetnih spojeva, a osim toga grijanjem na pelete u svoj dom uvodite čistiju, bogatiju i zdraviju mikroklimu za Vaše ukućane i za Vas.

Korištenjem peleta, smanjuje se efekt staklenika u atmosferi! Ako se u jednoj obiteljskoj kući zamijeni peć na loživo ulje sa SENKO peći na pelete, smanjit će se emisija CO2 za pet tona u godinu dana!

Neki od proizvođača drvenih peleta u Hrvatskoj:

Drvena biomasa (drvo, briketi, peleti), od čega drvo kao najraširenije, jedini je 100% obnovljiv i ekonomski najisplativiji izvor toplinske energije. Također, danas izuzetno aktualni razlozi protiv korištenja fosilnih goriva su i štetne nuspojave koje nastaju prilikom izgaranja ogromnih količina fosilnih goriva, te predstavljaju ozbiljnu prijetnju održanju prirodne ravnoteže na Zemlji. Dobro osmišljeno obnavljanje šumskih površina je održivi izvor toplinske energije koja svojim oslobađanjem prilikom izgaranja ne povećava emisiju CO2 u atmosferi obzirom da je ista količina CO2 potrebna za ponovni rast jednake količine drvene biomase. Jednostavna obnovljivost omogućuje jeftinu cijenu drvene biomase, a prema navedenom njezino korištenje dodatno potiču vrhunske ekološke karakteristike

Nije preporučljivo koristiti vlažno i niskokalorično drvo. Vlažno drvo ima vrlo nisku ogrjevnu vrijednost (cca 2,3 kWh/kg) i jako onečišćuje staklo na vratima, unutrašnjost uređaja za loženje kao i sam dimnjak. Drvo mora biti osušeno na zraku minimalno 2 godine, relativne vlažnosti manje od 17% i ogrjevne vrijednosti cca 4,2 kWh/kg. Suho drvo daje cca 30% više topline od vlažnog drva. Također, možete koristiti i drvene brikete ogrjevne vrijednosti cca 4,4, kWh/kg .

Svaka usporedba između uobičajenih energenata za loženje uređaja na kruto gorivo (peleti, briketi, drvna sječka, cjepanice) pokazuje da su drvene cjepanice daleko najjeftiniji energent. Cijena drvenih cjepanica ne trpi značajne oscilacije na međunarodnim tržištima, drvo je uvijek dostupno (često u blizini korisnika), doprinosi štednji energije, lokalnim gospodarstvima, lako se skladišti, bezopasno je za kućanstvo i okoliš te je 100% obnovljiva sirovina.

S obzirom na brze oscilacije cijena energenata na tržištu, odabir peleta kao energenta uvjetovan je željama korisnika. Činjenica jest, da su kao energent daleko konformniji nego drugi energenti.

Svi uređaji koji se nalaze unutar jedinstvenog tržišta EU moraju biti certificirani i obvezni su imati istaknutu CE oznaku. Oznaka potvrđuje da proizvod ispunjava bitne zahtjeve za sigurnost potrošača, zdravlja i zaštite okoliša, kao što je određeno po smjernicama i direktivama EU. Svako takvo certificiranje provodi EU akreditirani laboratorij (Notified Body). Na temelju dobivenog Ispitnog izvješća proizvođač je dužan postaviti CE oznaku na proizvod, uključujući i sve obavezne tehničke podatke (sigurnosne udaljenosti, nominalna snaga, učinkovitost, emisija CO itd.) koji moraju odgovarati onim podacima dobivenim od laboratorija. Bez ove oznake smatra se da proizvod nije proizveden sukladno zakonu. Također, proizvođač je dužan, prije stavljanja proizvoda na tržište, izraditi i Izjavu o sukladnosti (od 1.7.2013. Izjavu o svojstvima) koja mora biti usklađena sa CE oznakom.

Svi SENKO proizvodi razvijeni su sukladno EN normama i nose CE oznaku i Izjavu o svojstvima.

Model proizvoda i serijski broj zapisani su na bijeloj CE naljepnici koja je najčešće zaljepljena na stražnjoj strani proizvoda. Kod određenih modela peći na pelete CE naljepnica je zaljepljena ispod poklopca spremnika za pelete. Također, serijski broj i model možete pronaći na Jamstvenom listu koji se nalazi na kraju Uputstva za upotrebu pojedinog proizvoda.

Za sve energente vrijedi isto pravilo: snaga uređaja izračunava se prema toplinskim zahtjevima objekta koja se izražava u kW. Vaš projektant, arhitekt ili energetski savjetnik može izračunati potrebnu snagu uređaja za Vaš objekat. Za izračun potrebne snage vrlo je bitna izolacija objekta i podneblje (lokacija) na kojoj se objekt nalazi

Možete, ali sa smanjenim udjelom sekundarnog zraka u ložištu.

Sekundarni zrak je zrak koji cirkulira u ložište na način da pospješuje maksimalno izgaranje, te se štetne tvari pretvaraju u pepeo, a u dimnjak odlazi dim s vrlo niskim zagađenjem.

Regulacija sekundarnog zraka može biti ručna ili automatska (ovisno o modelu proizvoda).

Štednjaci/kamini za centralno grijanje imaju ugrađen automatski regulator primarnog zraka čiji termostat (sonda) mjeri temperaturu vode. Kada se postigne podešena temperatura vode zatvara se ulaz primarnog zraka. Kako temperatura vode pada tako se ulaz primarnog zraka polako otvara i vatra se povećava.

Dimnjak (11)

Može, prema narudžbi.

Štednjaci se standardno izrađuju u izvedbi dimnog priključka lijevo ili desno te otraga.

Učinkovita visina dimnjaka mjeri se od mjesta odvoda dimnih plinova (uvoda dimovodne cijevi štednjaka u dimnjak) pa do vrha dimnjaka. Učinkovita visina dimnjaka mora iznositi najmanje 5 metara.

Detaljnije o dimnjacima pročitajte u Uputstvu za upotrebu pojedinog SENKO proizvoda, poglavlja Dimnjak, Priprema i kontrola dimnjaka i Priključivanje na dimnjak.

Promjer dimnjaka odabire se prema podacima i uputama proizvođača dimnjaka. Za odabir promjera dimnjaka morate znati nominalnu snagu (u kW) uređaja za grijanje (štednjaka, kamina ili peći).

Detaljnije o dimnjacima pročitajte u Uputstvu za upotrebu pojedinog SENKO proizvoda, poglavlja Dimnjak, Priprema i kontrola dimnjaka i Priključivanje na dimnjak.

Zatražiti od lokalnog dimnjačara ili stručnjaka koji se bavi dimnjacima da izmjeri podtlak u dimnjaku.

Preporučuje se da je svaki uređaj spojen na svoj zasebni dimnjak. Ako to nije moguće onda minimalni razmak između 2 priključka na istom dimnjaku mora biti 60 cm. Iznimka su peći na pelete koje se obavezno spajaju na zaseban dimnjak.

Detaljnije o dimnjacima pročitajte u Uputstvu za upotrebu pojedinog SENKO proizvoda, poglavlja Dimnjak, Priprema i kontrola dimnjaka i Priključivanje na dimnjak.

Najbolji način spajanja je direktno, bez koljena i dodatnih cijevi.

Prije spajanja na dimnjak potrebno je uvijek napraviti proračun (prema standardu EN 13384, ali i svim ostalim standardima za dimenzioniranje dimnjaka)! Dimnjak ima vrlo važnu funkciju izvlačenja dima kod uređaja na kruta goriva i stoga MORA BITI dobro i pravilno dimenzioniran!

Detaljnije o dimnjacima pročitajte u Uputstvu za upotrebu pojedinog SENKO proizvoda, poglavlja Dimnjak, Priprema i kontrola dimnjaka i Priključivanje na dimnjak.

Dimnjak koji ima određeni promjer i visinu (potreban podtlak), da je kvaliteno ožbukan, izoliran na dijelovima koji su izloženi vanjskim utjecajima, očišćen od čađe i smole, s unutarnje strane gladak, dobro zabrtvljen kod svih otvora za čišćenje, da nije začepljen ili oštećen, da je vrh iznad sljemena krova te da ima prikladnu kapu, da je smješten u povoljnom položaju u odnosu na okolne prepreke (zgrade, drveće isl), dimnjak konstruiran prema pravilima struke.

Detaljnije o dimnjacima pročitajte u Uputstvu za upotrebu pojedinog SENKO proizvoda, poglavlja Dimnjak, Priprema i kontrola dimnjaka i Priključivanje na dimnjak.

Nedovoljno visok dimnjak, dimnjak neodgovarajućeg promjera, dimnjak izrađen od nekvalitetnog materijala, dimnjak u nepovoljnom položaju (zaklonjen visokim zgradama, drvećem ili drugim preprekama koje ometaju cirkulaciju zraka oko vrha dimnjaka), dimnjak izveden ispod sljemena krova, nekvalitetno ožbukan dimnjak (kroz propusnu žbuku ulazi zrak koji negativno djeluje na protok dimnih plinova), dimnjak sa neugrađenim ili nekvalitetno ugrađenim otvorima za čišćenje, dimnjak koji ne brtvi, neredovito čišćen dimnjak (nakupljena čađa i smola smanjuju koristan presjek i otežavaju protok dimnih plinova), dimnjak bez prikladne kape, dimnjak koji nije izveden prema pravilima struke.

Dimnjak mora biti izrađen od materijala koji su u stanju izdržati normalno mehaničko trenje, toplinu i djelovanje produkata izgaranja te eventualnu kondenzaciju.

U prijelaznom razdoblju (proljeće/ljeto) ili kod viših vanjskih temperatura zraka može naglim porastom vanjske temperature doći do poremećaja u radu dimnjaka (smanjenje podtlaka u dimnjaku) tako da svi dimni plinovi nisu u potpunosti odvučeni u atmosferu. Zbog toga se u prijelaznom razdoblju preporučuje koristiti manje količine goriva i sitnije komade da se dobije življa vatra. Količinu primarnog zraka također je potrebno prilagoditi kako bi se poboljšao protok dimnih plinova kroz dimnjak.

U slučaju požara, isključite uređaj (ako je spojen) iz utičnice, zatvorite otvore za dovod zraka na uređaju za loženje i NE otvarajte vrata ložišta. Pomoću odgovarajućih sredstava za gašenje požara ugasite vatru. NIKADA NE GASITE VATRU VODOM! Također obavijestite i vatrogasce (tel.broj 193 ili 112). Poštujte lokalne propise za zaštitu od požara!

Instalacija (7)

Minimalna udaljenost između pojedinog SENKO proizvoda i zapaljivih predmeta navedena je u Uputstvu za upotrebu – poglavlje „Instalacija“ kao i na bijeloj CE naljepnici istaknutoj na proizvodu.

Ako želite štednjak postaviti između kuhinjskih elemenata, potrebno je osigurati minimalan razmak od 6 cm između štednjaka i elementa zbog cirkulacije zraka (hlađenja). Ovdje također treba voditi računa o tome da se osigura pristup štednjaku radi održavanja i servisiranja.

Nije. Ako ne postoji takav dovod zraka, morate voditi računa da u tome slučaju proizvod uzima zrak (kisik) iz prostorije u kojoj se nalazi tako da je potrebno osigurati dovod svježeg zraka u tu prostoriju (kroz otvorena vrata, prozor isl). Preporučuje se napraviti otvor za svježi zrak pri dnu prostorije ili napraviti dovod zraka kroz podrumske prostorije (u tom slučaju je zrak prethodno zagrijan što je povoljno za dobro i čisto izgaranje). Međutim, ako ugrađujete proizvod u niskoenergetsku (ili pasivnu) kuću onda je dovod vanjskog zraka obavezan.

Detaljnije o dovodu svježeg zraka pročitajte u Uputstvu za upotrebu pojedinog SENKO proizvoda, poglavlja Otvori za svježi zrak ili Povezivanje na vanjski zrak.

Možete. Kombinacijom više izvora topline možete jednostavno i u svakom trenutku izabrati jeftiniji energent i tako štedjeti.

Nije obavezna, ali se preporučuje. No, postoji više načina osiguranja kotla od pregrijavanja – ugradnja sigurnosnog ventila, akumulacijskog spremnika topline (pufera) i sl.

Štednjaci i kamini mogu se spojiti ili na zatvoreni ili otvoreni sustav. Peći na pelete tvornički su postavljene za spajanje na zatvoreni sustav centralnog grijanja.

Štednjaci i kamini (17)

Tijekom korištenja dolazi do prirodnog oštećenja na šamotnim oblogama (potrošni materijal) koje je potrebno u tom slučaju sanirati šamotnim kitom. Šamotne obloge se ne moraju vaditi iz ložišta. Redovito kontrolirajte stanje šamota te po potrebi zamažite nastale pukotine prema uputama proizvođača šamotnog kita.

Za sve potrošne ili rezervne dijelove obratite se proizvođaču (Senko d.o.o.).

Kotao je izrađen od visokootpornog kvalitetnog kotlovskog lima prema normi EN 12815. Debljina lima je 4 mm.

Tijekom vremena nekorištenja štednjaka OBAVEZNO je potrebno ploču za kuhanje premazati krpicom natopljenom u jestivo ulje, jer se na ploči uslijed utjecaja vlage može pojaviti sloj hrđe. To radite isključivo kada je štednjak hladan!

Staklo čistiti prema potrebi sa sredstvom koje je namijenjeno za čišćenje čađe i masnoće sa stakla. Upotrebom kvalitetnog i preporučenog goriva te uz ispravan dimnjak staklo se neće čađiti.

Nehrđajući materijal na štednjacima podložan je laganoj promjeni svoje osnovne boje zbog visokih temperaturnih uvjeta. Nehrđajuće materijale održavati isključivo sa sredstvima za nehrđajuće materijale prema uputstvima proizvođača istih.

Za čišćenje vanjskih površina upotrebljavajte mekanu krpu sa neutralnom tekućinom za čišćenje. Nikad nemojte upotrebljavati metalne spužve i/ili slične spužve da ne bi oštetili površinu! Bojane površine ne čistiti abrazivnim sredstvima!

Razlozi mogu biti sljedeći: proizvod začađen, dimnjak začađen, gorivo s previše vlage, neispravan dimnjak (nije izveden prema uputama), premala količina svježeg zraka u prostoriji, nekontrolirani ulaz zraka u ložište, nepovoljni vremenski uvjeti, prisustvo nedozvoljenih aparata (kuhinjska napa sa ventilatorom, klima uređaj isl.), preniska temperatura povratne vode, preniska temperatura u ložištu.

Zbog upotrebe neodgovarajućeg goriva, cijevni termostat postavljen na prenisku temperaturu, sustav centralnog grijanja nije dobro dimenzioniran (prevelika površina grijanja u odnosu na nominalnu snagu proizvoda), preveliki protok vode, termometar sustava za centralno grijanje ne pokazuje ispravnu temperaturu vode.

Zbog nepotpunog izgaranja, neispravnog dimnjaka (nije izveden prema uputama), preniske temperature u ložištu, neodgovarajućeg goriva, loše regulacije zraka.

Zbog preniske temperature povratne vode, prevelikog protoka vode, goriva s previše vlage, nedovoljne količine goriva, nedovoljne količine primarnog zraka.

Većina SENKO štednjaka ima mogućnost podizanja i spuštanja rešetke ložišta, ovisno o potrebama korisnika (ljetni i zimski režim loženja).

Ovisno o položaju rešetke ložišta, ložište štednjaka može funkcionirati kao ljetno i zimsko. Takvi štednjaci imaju mehanizam za promjenu režima loženja – rešetka se podiže ili spušta pomoću ključa koji se dobiva sa štednjakom. LJETNO LOŽIŠTE: rešetka se nalazi na najvišoj poziciji. Štednjak se koristi za kuhanje, pečenje i grijanje sanitarne vode. ZIMSKO LOŽIŠTE: rešetka se nalazi na najnižoj poziciji. Štednjak se koristi za kuhanje, pečenje, grijanje sanitarne vode i grijanje radijatora.

Ako je štednjak nekorišten, moguće je da se zalijepila boja korištena na mehanizmu. Moguće je da se rešetka zaglavila ispod U-profila kotla – to je profil koji se nalazi sa prednje strane ložišta dolje, odmah kad otvorite vrata. Moguće je da se između rešetke i kotla nalaze ostaci negorivih materijala (čavli isl.). Moguće je da vrtite mehanizam na krivu stranu.

Jamstvo na proizvod iznosi 2 godine od datuma kupnje za ugrađeni kotao, dok ostali dijelovi štednjaka (termometar, automatski regulator sa sondom, gumbi za regulaciju, panti vrata pećnice, vodilice kutije za drva) imaju jamstvo 6 mjeseci. Jamstvo se priznaje samo ako je proizvod ugrađivala ovlaštena stručna osoba uz predočenje pismenog Izvješća o montaži.

Iznimke su dijelovi podložni trošenju kao što su šamot i šamotne ploče, lijevana rešetka, kutija za pepeo, brtve te staklo.

Na ovo pitanje je teško odgovoriti jer radni vijek proizvoda ovisi prvenstveno o načinu korištenja i održavanja istog. Netko će proizvod koristiti kroz cijelu godinu netko samo u sezoni grijanja. Netko će ga održavati redovito prema uputama proizvođača, a netko neredovito ili na pogrešan način. Dakle, sve ovisi o uvjetima eksploatacije.

Peći na pelete (26)

Glavna prednost je autonomija. Peći na pelete mogu raditi (grijati) i do 24 h (ovisno o modelu peći i režimu rada) bez ponovnog punjenja spremnika. Mogu se programirati da imaju točno određeno paljenje/gašenje ovisno o potrebama korisnika. Rad peći može se kontrolirati na daljinu (nije standardna oprema) pomoću mobitela.

Nisu. Uglavnom su ugrađeni bešumni visokoučinkoviti motori i pumpe.

Prosječna potrošnja električne energije ovisi o modelu peći i o radnom režimu peći. Kod peći na pelete za grijanje prostora to je cca 70 W/h, a kod peći na pelete za centralno grijanje cca 120 W/h.

Potrošnja peleta ovisi o korištenim peletima te o radnom režimu pojedine peći. Svaki model peći može raditi na 5 razina snage grijanja. Potrošnja pri svakoj snazi je različita. Npr. peć P10-AIR na nominalnoj snazi (snaga 5) troši 2,3 kg/h, a na minimalnoj (snaga 1) troši 1 kg/h peleta; ovi podaci odnose se na korištenje drvenih peleta kvalitete ENplus-A1 i donje ogrjevne vrijednosti od 4,9 kWh/kg.

Potrošnja peleta za svaku pojedinu peć navedena je u Uputstvu za upotrebu, u poglavlju Tehnički podaci.

Da, parametri rada su podešeni na način da peć svatko može samostalno pustiti u pogon.

Nije. Ako ne postoji takav dovod zraka, morate voditi računa da u tome slučaju proizvod uzima zrak (kisik) iz prostorije u kojoj se nalazi tako da je potrebno osigurati dovod svježeg zraka u tu prostoriju. Zrak se može dovesti i iz susjednih prostorija, važno je da su te prostorije stalno slobodno opskrbljene sa vanjskim zrakom. Susjedna prostorija u odnosu na prostoriju gdje je instalacija mora zadovoljavati gore navedene uvjete te ne smije biti upotrijebljena kao spavaća soba, kupaona ili prostor gdje postoji opasnost od požara (npr. garaža, drvarnica isl.).

Međutim, ako ugrađujete proizvod u niskoenergetsku (ili pasivnu) kuću onda je dovod vanjskog zraka obavezan.

Detaljnije o dovodu svježeg zraka pročitajte u Uputstvu za upotrebu, poglavlje Povezivanje na vanjski zrak.

Peć se spaja na dimnjak sa dimovodnim cijevima minimalnog promjera od Ø 80 mm (dužina cijevi do 3 m) ILI Ø 100 mm (sa dužinom cijevi većom od 3 m). Ta dužina se dobiva zbrajajući horizontalne i vertikalne dijelove cijevi pritom imajući u vidu da svako koljeno od 90° odgovara 1 linearnom metru.

Detaljnije o spajanju peći na pelete na dimnjak pročitajte u Uputstvu za upotrebu, poglavlje Povezivanje na dimnjak.

Temperature dimnih plinova su niske. Ovisno o modelu peći one se kreću 80 ÷ 150°C.

Kondenzacija se može javiti. Kako ne bi došlo do kondenzacije potrebno je dimovodne cijevi i dimnjak dobro izolirati, posebno dijelove izvan objekta i gdje se intenzivno hlade dimni plinovi.

Detaljnije o spajanju peći na pelete na dimnjak pročitajte u Uputstvu za upotrebu, poglavlje Povezivanje na dimnjak.

Peći na pelete za centralno grijanje imaju ugrađenu ekspanzijsku posudu. Peći P12 imaju posudu kapaciteta 6L, a peći P20 posudu kapaciteta 8L. Neovisno o ekspanzijskoj posudi ugrađenoj u peći na pelete, sustav centralnog grijanja mora također imati svoju ekspanzijsku posudu usklađenu sa ekspanzijskom posudom u peći.

Također, peći imaju ugrađenu sljedeću standardnu opremu: visokoučinkovita cirkulacijska pumpa („ErP ready“), sigurnosni ventil, ventil za punjenje/pražnjenje kotla i automatski odzračni ventil.

SENKO peći na pelete za centralno grijanje nemaju mogućnost proizvodnje sanitarne vode.

Ne, korištenje peleta loše kvalitete ili bilo kakvog drugog goriva uništava funkcionalnost Vaše peći i dovodi do nevaženja jamstva te poništavanja proizvođačeve odgovornosti!

Ne, možete koristiti različite vrste peleta dok su god certificirani prema normama i odgovaraju zahtjevima navedenim u Uputstvu za upotrebu, poglavlje Peleti.

NAPOMENA: ako mijenjate vrstu peleta, obavezno prije loženja morate napraviti kalibraciju odnosno korekcije doziranja prema Uputstvu za upotrebu, poglavlje Korekcije doziranja peleta (doziranje +/-).

Čišćenje pojedinih dijelova peći obavlja se na dnevnoj, tjednoj ili mjesečnoj razini. Čišćenje i održavanje se obavlja isključivo kada je peć potpuno hladna i isključena iz utičnice! Važno je da čišćenje uvijek izvodite prema preporukama proizvođača odnosno Uputstvu za upotrebu, poglavlje ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE.

Peć ne zahtijeva mnogo održavanja i čišćenja ako koristite kvalitetne i certificirane pelete koji odgovaraju zahtjevima navedenim u Uputstvu za upotrebu, poglavlje Peleti.

Jamstvo na proizvod iznosi 2 godine od datuma kupnje kada se radi o greškama u proizvodnji i konstrukcijskim materijalima. Električne i elektronske komponente imaju jamstvo 6 mjeseci. Jamstvo se priznaje samo ako je proizvod ugrađivala ovlaštena stručna osoba uz predočenje pismenog Izvješća o montaži.

Iznimke su dijelovi podložni trošenju kao što su vermikulitne ploče, gorionik, kutija za pepeo, brtve, staklo, električni kablovi, plastificirani ili keramički dijelovi te svi dijelovi koji se mogu izvaditi iz ložišta.

Za sve potrošne ili rezervne dijelove obratite se proizvođaču (Senko d.o.o.).

Da bi se održala funkcionalnost proizvoda kao i njegova zaštita, redovito održavanje (servis) peći mora biti izvedeno prema Uputstvu (na račun korisnika). Redoviti servis izvodi se ovisno o potrošnji peleta, jednom godišnje ILI nakon 2000 radnih sati. Od ovlaštenog servisera morate dobiti „Potvrdu o obavljenom servisu peći na pelete“ (ako tu povrdu nemate, gubite garanciju na proizvod).

Dimljenje se može javljati iz više razloga: vrata ložišta nisu potpuno zatvorena ili je oštećena brtva, onečišćeno ložište, začepljen ulazni kanal primarnog zraka, začepljen dimnjak, začepljene rupice kroz koje ulazi primarni zrak u gorionik, dimnjak nije izveden prema uputstvu, loše doziranje peleta (previše goriva u ložištu), korišteni peleti ne zadovoljavaju uvjete za pravilnu funkciju peći, ne radi motor ventilatora dimnih plinova.

Resetirajte alarm i ponovite uključivanje peći. Smanjite snagu grijanja peći i povećajte brzinu ventilatora toplog zraka. Očistite centralni kanal dimnih plinova prema Uputsvu za upotrebu.

Tipka ON/OFF zaustavlja zvuk alarma, a ako se pritišće duže od 2 sekunde, alarm će biti deblokiran (RESET), ali samo ukoliko je uzrok alarma uklonjen.

Pritiskom na tipku Info na ekranu se pojavljuje kratak opis problema i informacije kako ukloniti problem koji je nastao. Tipka Esc vraća ekran na prijašnji zaslon. Ukoliko se nijedna druga tipka ne pritisne u roku 60 sekundi, ekran se vraća na početni zaslon.

Ako tipku Info pritisnete duže od 5 sekundi, dok je zaslon alarma prikazan, pristupa se glavnom izborniku gdje se eventualne pogreške mogu ispraviti.

U slučaju nestanka struje, a kada se struja vrati, ventilator dimnih plinova će raditi na svojoj maksimalnoj brzini da izvuče sav preostali dim iz ložišta. Na ekranu će biti prikazano "ISKLJUCIVANJE". Nakon što taj proces završi i peć stigne u stanje OFF, Vi morate ručno uključiti peć pritiskom na tipku ON/OFF (u trajanju od 2 sekunde).

Peć ima nekoliko sigurnosnih uređaja (sondi) koji ju štite od pregrijavanja: sonda temperature spremnika peleta, sonda temperature vode, sonda temperature dimnih plinova, sonda temperature prostorije, sonda protoka primarnog zraka. Sve ove sonde reagiraju na način da smanjuju snagu grijanja do minimalne ILI u krajnjem slučaju ako se postigne njihova granična temperatura, javljaju alarm na ekranu i automatski peć ide u gašenje.

Peć se može montirati u stambeni i podrumski prostor sa normalnom vlagom zraka i temperaturom od +5°C do + 25°C (temperatura okolnog prostora kod peći u funkciji). Peć na pelete nije otporna na vlagu i ne smije se montirati u vlažne prostorije!

U prostorima u kojima je temperatura zraka manja od 5°C (vikend kuće isl.) potrebno je osigurati da peć radi na minimalnoj snazi ili na ECO načinu rada. Kod sustava za centralno grijanje potrebno je uliti sredstvo protiv smrzavanja.

Na osnovu rada peći i zvuka plamena peć se ne preporučuje montirati u spavaće sobe i sobe za opuštanje.

U automatskom načinu rada (ili ako je sobni termostat aktiviran), elektronika će smanjivati snagu grijanja peći na temperaturi (prostorije ili vode) koja je prva postignuta. Elektronka će automatski mijenjati snagu grijanja da bi se održala konstantna temperatura koju ste zadali.

Za razliku od AUTO način rada, ECO način rada isključuje peć kada se postigne zadana temperatura prostorije. Ako zadana temperatura prostorije padne za određenu vrijednost te nakon što prođe vrijeme hlađenja (isključivanja) peći, peć se automatski ponovo uključuje. Za dodatne informacije molimo da pročitate Uputstvo za upotrebu, poglavlje ECO NAČIN RADA.

VRH

    Ostavite nam poruku, kontaktirat ćemo vas u najkraćem roku.

    Vaše ime (obavezno)

    Vaš Email (obavezno)

    Vaša poruka