Grijanje na pelete – ekološko i komforno grijanje

U posljednje vrijeme sve više ljudi odlučuje se za korištenje drva kao najjeftinijeg energenta za grijanje. Ipak, glavna mana drva je što njegova priprema za skladištenje i loženje iziskuje mnogo fizičkog napora. Stalno cijepanje, spremanje ogrjeva i održavanje vatre može postati gnjavaža. No, postoji međutim i alternativa koja je ne samo praktična, već i ekonomična i ekološki prihvatljiva, a to je grijanje na pelete.

Peći na pelete su sofisticirani uređaji koji pružaju ekološki prihvatljivu i jeftinu alternativu za grijanje Vašeg doma. Grijanje na pelete daje Vašem domu pravi prirodni ugođaj. Kroz prozirna vrata ložišta možete vidjeti prekrasan plamen. Upravljačka ploča omogućuje Vam jednostavno rukovanje i podešavanje svih potrebnih parametara.

Drveni peleti u vrlo kratkom razdoblju postali su najbrže rastući sektor biomase. Trenutna potrošnja peleta samo u Europi iznosi oko 25 milijuna tona godišnje, a do 2020. godine očekuje se trostruko veća potrošnja. Projekcije također pokazuju da će udio peleta, u ukupno korištenoj biomasi za proizvodnju topline do 2020. godine u EU, iznositi oko 15-20%. Razlog ovako velikog porasta je vrlo visoka učinkovitost peći i kotlova (90 – 96 %) te smanjenje efekta staklenika u atmosferi.

Što su zapravo peleti?

Peleti su prešani drvni ostaci (piljevina, sječka isl.) dobiveni mehaničkim prešanjem u posebnim strojevima bez dodavanja ikakvih kemijskih sredstava. Proizvode se od hrasta, bukve, jasena, graba, topole, lipe i dr. Kao vezivno sredstvo služi lignin koji se kao sastojak nalazi u drvu. Maksimalni dozvoljeni postotak dodatnih vezivnih sastojaka u peletima je 2 %, koji uglavnom pojednostavljuju prešanje te kasnije održavaju čvrstoću peleta. U tu svrhu najviše se koriste raženo ili kukuruzno brašno. Ipak, treba naglasiti da takvi dodatni sastojci uglavnom negativno utječu na kvalitetu peleta.

Zašto grijanje na pelete?

Drveni peleti imaju prednost kao ekološki proizvod bez osjećaja nedostatka komfora nasuprot uljnom ili plinskom grijanju. Samo se pepeo mora povremeno čistiti.

Prednost peleta je svakako i činjenica da imaju visoki sadržaj energije, jednostavni su za transport, mogu se jednostavno skladištiti, imaju niske emisije štetnih spojeva, a osim toga grijanjem na pelete u svoj dom uvodite čistiju, bogatiju i zdraviju mikroklimu za Vaše ukućane i za Vas. 

Korištenjem peleta, smanjuje se efekt staklenika u atmosferi! Ako se u jednoj obiteljskoj kući zamijeni peć na loživo ulje sa SENKO peći na pelete, smanjit će se emisija CO2 za pet tona u godinu dana!

Isplati li se?

Drveni peleti imaju vrlo stabilnu cijenu dok su cijene ostalih energenata vrlo nepredvidive i rastu iz godine u godinu.

Danas je trošak grijanja na pelete jedino veći od grijanja na drvene cjepanice, a od grijanja svim ostalim energentima je manji. Kako je cijena fosilnih goriva podložna velikim promjenama na svjetskom tržištu, realno je u skoroj budućnosti za očekivati i veću uštedu grijanja na pelete u odnosu na grijanje ostalim energentima.

Ovisno o Vašim potrebama i željama, prelaskom na pelete možete uštedjeti i do 70% u odnosu na ostale energente za grijanje.

Grijanje SENKO peći na pelete jeftinije je od:

 • Grijanja prir. plinom
 • Grijanja loživim uljem
 • Grijanja UNP plinom
 • Grijanja el. energijom

* Izračun je temeljen na podacima iz tablice na stranici Grijanje na drva – najekonomičnije grijanje.

U odnosu na ostalu drvenu biomasu, peleti imaju najveću ogrjevnu vrijednost (5,5 kWh/kg za razliku od 4,4 kWh/kg običnog cijepanog drva) i vrlo nisku vlažnost (max.10% za razliku od 20% u drvu sušenom dvije godine). Izgaranjem peleta nastaje svega 0,5 % pepela.

To znači da od jedne tone peleta u konačnici ostaje manje od 5 kg pepela. Uzrok tome je veoma mali postotak kore drveta koji je dozvoljen u sastavu peleta. Zbog oblika i veličine, peleti se vrlo lako transportiraju (specijalnim vozilima u podzemne spremnike ili pak u vrećama od 15 ili 1000 kg).

U potpunosti zadovoljavaju visoke ekološke standarde čime Vam omogućavaju kvalitetniji život pritom ne ugrožavajući okoliš i prirodu. Izgaranjem peleta stvara se ista količina CO2 koju je drvo koristilo prilikom svog rasta pa stoga za pelete kažemo da su CO2 neutralni !

Usporedba s ostalim energentima

- 1 kg/h peleta <-> 5 kW snage
- 3 m3 peleta <-> 1000 L ulja za loženje
- 2 kg peleta <-> 1 L ulja za loženje
- 1,85 kg peleta <-> 1 m3 prirodnog plina
- 650 kg peleta zauzima 1 m3 prostora

Kako prepoznati kvalitetu peleta?

1)   na pakiranju mora biti istaknut certifikat -> EN 14961-2, Ö-Nörm M7135, DIN 51731 ili ENplus-A1

2)   peleti moraju biti cilindrični sa konstantnim promjerom i sjajnom površinom

3)   promjer 5 do 6 mm, duljina 10 do 25 mm

4)   u pakiranju ne smije biti previše piljevine

5)   peleti se moraju lomiti, a ne pucati

6)   motanjem peleta po prstima ne bi trebalo ostati prašine

7)   pakiranje mora biti hermetički zatvoreno (zbog eventualnog prodora vlage)

8)   stavite jednu šaku peleta u posudicu s vodom. Ako su peleti kvalitetni past će na dno, u suprotnom će ostati na površini vode !

Peleti omogućavaju veliki komfor uz minimalnu emisiju štetnih plinova!

Peleti su idealan put prema kvalitetnom i potpuno automatiziranom sustavu grijanja!

Peleti su energent koji je bezopasan, siguran u budućnosti, neotrovan i pozitivan prema zaštiti okoliša!

VRH

  Ostavite nam poruku, kontaktirat ćemo vas u najkraćem roku.

  Vaše ime (obavezno)

  Vaš Email (obavezno)

  Vaša poruka