EU PROJEKTI

Datum objave: 29.01.2019.

Završetak projekta „Modernizacijom proizvodnog procesa do jačanja konkurentnosti poduzeća Senko d.o.o.“

Uspješnu provedbu projekta „Modernizacijom proizvodnog procesa do jačanja konkurentnosti poduzeća Senko d.o.o.“ završili smo 1. siječnja 2019. godine. Ukupna vrijednost projekta iznosi 5.621.078,75 HRK, od toga bespovratna sredstva 2.516.168,35 HRK.

Tijekom godina poslovanja zauzeli smo čvrstu poziciju na tržištu te stvorili prepoznatljivu marku temeljem kvalitete i stalnih inovacija. Međutim, daljnji rast i širenje na nova tržišta nije bilo moguće bez dodatnih ulaganja u nove tehnologije. Krajem 2016. godine smo se prijavili na Javni poziv „Kompetentnost i razvoj MSP“ s ciljem povećanja konkurentnosti. Projektom je nabavljen novi stroj za lasersko rezanje i probijanje te informacijski sustav za praćenje proizvodnog procesa, čime smo povećali kapacitete i energetsku učinkovitost u odjelu pripreme dijelova za proizvodnju. Zahvaljujući ulaganjima tijekom projekta, danas imamo osigurane preduvjete za daljnji napredak i mogućnosti za rast i povećanje proizvodnje.

Sadržaj priopćenja isključiva je odgovornost poduzeća Senko d.o.o.

Za dodatne informacije slobodno se obratite na sljedeće kontakte:
- Saša Senčar, sasa.sencar@seko.hr, 040 337 344
- Sandra Trbović Senčar, sandra.sencar@senko.hr, 040 337 344

Datum objave: 29.12.2018.

Informaciju o uspješnom završetku projekta objavili smo na linku:

http://novo.hr/blagdani-u-savrseno-toplom-domu-uz-senko/

Datum objave: 10.09.2018.

Izlagali smo na JESENSKOM BJELOVARSKOM SAJMU 7.-9..9.2018.

Datum objave: 21.12.2017.

OBAVIJEST O NABAVI

Evidencijski broj nabave: 1/2017 - Roba
Predmet nabave: Nabava novog stroja za lasersko rezanje i probijanje

1. PODACI O NARUČITELJU

Naziv naručitelja: SENKO d.o.o društvo s ograničenom odgovornošću
Sjedište: Vladimira Nazora 22, Štefanec, 40000 Čakovec, Hrvatska
OIB: 24431360595
Kontakt osoba naručitelja: Saša Senčar
Telefon: ++385 (0)40 337 334
Telefaks: ++385 (0)40 337 906
Elektronička pošta: info@senko.hr

2. OPIS PREDMETA NABAVE

Predmet nabave je nabava novog stroja za lasersko rezanje i probijanje – 1 komad.
Predmet nabave nije podijeljen na grupe.

3. VRSTA JAVNOG NADMETANJA

Obavijest o nabavi prema Prilog 4. Postupci nabave za osobe koji nisu obveznici
Zakona o javnoj nabavi – 2.0. s namjerom sklapanja ugovora o nabavi robe.

4. ROK ZA DOSTAVU PONUDE

Ponuda mora biti zaprimljena od strane Naručitelja najkasnije do 16/01/2018. do
13:00 sati po lokalnom vremenu bez obzira na način dostave.

5. DODATNE INFORMACIJE

Dokumentacija, odgovori i pitanja potencijalnih Ponuditelja te sve obavijesti o izmjenama i
dopunama dokumentacije biti će stavljene na raspolaganje potencijalnim Ponuditeljima na
internetskoj stranici Naručitelja www.senko.hr od dana objave Obavijesti o nabavi na ovoj
internetskoj stranici.

Štefanec, 21. 12. 2017.
SENKO d.o.o.
Saša Senčar, direktor

Projekt: „Modernizacijom proizvodnog procesa do jačanja konkurentnosti poduzeća Senko d.o.o.“
Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj.
Sadržaj ove Obavijesti o nabavi isključiva je odgovornost SENKO d.o.o.

Dokumentaciju o nabavi preuzmite ovdje (.pdf)

Dokumentaciju o nabavi preuzmite ovdje (.doc)

Odluku o nabavi preuzmite ovdje (.pdf)

Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda (.pdf)

Datum objave: 18.12.2017.

Modernizacijom proizvodnog procesa do jačanja konkurentnosti poduzeća Senko

O PROJEKTU

Naziv projekta:

Modernizacijom proizvodnog procesa do jačanja konkurentnosti poduzeća Senko

Opis projekta:

Tijekom dugog niza godina poslovanja, poduzeće Senko d.o.o. je zauzelo čvrstu poziciju na tržištu te stvorilo prepoznatljivu marku održavanjem visoke kvalitete i stalnim inovacijama. Daljnji rast i osvajanje novih tržišta nije moguće bez dodatnih ulaganja u nove tehnologije kako bi se povećala produktivnost i odgovorilo na zahtjeve tržišta. Ovim će se ulaganjem povećati kapacitet odjela za pripremu dijelova proizvoda, poboljšati učinkovitost upravljanja procesom proizvodnje i povećati kvaliteta proizvoda.

Cilj projekta:

Jačanje konkurentnosti poduzeća Senko uvođenjem suvremene proizvodne tehnologije i informacijskog sustava za praćenje proizvodnog procesa.

Rezultati projekta:
  • Nabavljena i instalirana nova oprema
  • Zaposlenici educirani za rad na novoj opremi
  • Projekt proveden u skladu s ugovorenim obvezama
  • Provedene ugovorne aktivnosti vezane uz vidljivost i promidžbu projekta
  • 8 novozaposlenih djelatnika, povećanje izvoza za 31% te ukupnih prihoda za 21%
Vrijednost projekta:

Ukupna vrijednost projekta iznosi 5.621.078,75 kuna, a iznos bespovratnih sredstava 2.5160.168,350 kuna.

Trajanje projekta:

od 1.12.2017. do 31.1.2019. godine

Osoba za kontakt:

Sandra Trbović Senčar, direktorica

 

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj.

www.strukturnifondovi.hr

http://www.strukturnifondovi.hr/natjecaji/1248

Europska Unija
Zajedno do fondova EU

VRH

Ostavite nam poruku, kontaktirat ćemo vas u najkraćem roku.

Vaše ime (obavezno)

Vaš Email (obavezno)

Vaša poruka