EU PROJEKTI

Kuhinja treba biti opremljena uređajima koji će vam pomoći da bez puno muke pripremite ukusna jela. Pri tome klasični štednjak iliti šparhet predstavlja središnji element koji kombinira grijanje, kuhanje i pečenje u jednom. Iako se laicima na prvi pogled može činiti da se radi o relativno jednostavnom uređaju u kojem nema previše tehnologije – tome nije tako. Naime, sve zahtjevnije norme koje se postavljaju pred proizvođače koji žele nuditi svoje proizvode na zahtjevnim tržištima zapadne Europe sve je teže zadovoljiti. Ovo je navelo jednog od najboljih hrvatskih proizvođača štednjaka, poduzeće Senko d.o.o. iz Štefanca na usku suradnju sa stručnjacima i znanstvenicima Fakulteta strojarstva i brodogradnje Sveučilišta u Zagrebu.

Dugogodišnja suradnja Senka i FSB-a nastavljena je kroz projekt naziva Razvoj i ispitivanje klasičnog štednjaka na kruta goriva – SG – 60 EcoTrend line” u okviru kojeg su stručnjaci Zavoda za termodinamiku, toplinsku i procesnu tehniku u okviru Fakulteta strojarstva i brodogradnje Sveučilišta u Zagrebu (FSB) za Senko d.o.o. proveli ispitivanja klasičnog štednjaka na kruta goriva unaprijeđenih ekoloških performansi i energetske učinkovitosti koji zadovoljava zahtjeve na tehničku konstrukciju prema Eko dizajnu.

Slika 1. SENKO SG – 60 EcoTrend

U okviru projekta na postojećoj konstrukciji provedena su ispitivanja te dane su smjernice za poboljšanja tehničkih funkcionalnosti. U početnoj fazi projekta, odjel razvoja Senko d.o.o. razvili su i izradili  klasični štednjak od kvalitetnih materijala robusne konstrukcije.  Stručnjaci iz FSB-a nakon ispitivanja slijedili su principe eko dizajna u izradi ložišta štednjaka te su upotrijebljene šamotne obloge, dok je ploča za kuhanje izrađena od vatrootpornog lima debljine 8 mm.

Kod preliminarnog ispitivanja, razdvajanjem regulacije primarnog i sekundarnog zraka (slika 2.) te otvaranjem dodatnih bočnih rupica za dovod zraka za izgaranje (slika 3.) postignuto je izgaranje s manjim oscilacijama pretička zraka, koncentracije CO i temperature dimnih plinova.

Slika 2. Razdvajanje regulacije primarnog i sekundarnog zraka.

Slika 2. Razdvajanje regulacije primarnog i sekundarnog zraka.

Nakon provedenih ispitivanja i implementacije novih mjera, ugrađen je umetak za naknadno izgaranje što je rezultiralo smanjenom pojavom čađenja u ložištu i nižom koncentracijom čestica u dimnim plinovima u odnosu na početno izgaranje. Također, novim ispitivanjem pokazalo se da briketi trebaju biti polegnuti na stranu koja ima veću površinu kako bi se usporilo izgaranje i spriječilo povećanje CO.

Slika 4. Izgaranje u ložištu u pojedinim fazama periode gorenja

U završnoj fazi projekta, nakon uklanjanja umetaka za naknadno izgaranje te konstrukcijom dodatnih otvora za sekundarni zrak na ulazu u dimovod i pregrade za dodatno miješanje dimnih plinova, stručnjaci iz FSB-a postignuli su stabilnije izgaranje te daljnja poboljšanja u pogledu smanjenja emisija CO i čestica prašine. Završna ispitivanja pokazala su da štednjak SG – 60 EcoTrend zadovoljava sve zahtjeve Uredbe Komisije (EU) 2015/1185 na ekološki dizajn i stroge zahtjeve Njemačkih propisa (DIN Plus, 2. Stufe der 1.  BlmSchV) što predstavlja preduvjet za nastup na najzahtjevnijim tržištima zapadne Europe.

Voditeljica projekta bila je mr.sc. Sandra Trbović Senčar, direktorica poduzeća Senko d.o.o. koja je o projektnoj ideji i samoj provedbi istaknula sljedeće: „Nakon niza uspješno provedenih projekata sa stručnjacima iz Fakulteta strojarstva i brodogradnje zadovoljni još jednim odrađenim projektom. Smjernice koje je odjel razvoja dobio od stručnjaka sa fakulteta rezultirale su poboljšanjima u postojećoj konstrukciji kao i da štednjak zadovoljava stroge zahtjeve normi, te je sada spreman za prodaju na vrlo zahtjevnim tržištima“.

Voditelj stručnjaka s Fakulteta strojarstva i brodogradnje koji su radili na projektu bio je dr. sc. Damir Dović, dipl. ing., voditelj Laboratorija za toplinu i toplinske uređaje FSB-a, koji je o samoj provedbi rekao: „Laboratorij za toplinu i toplinske uređaje ima više desetljetnu tradiciju ispitivanja i razvoja toplinskih uređaja za proizvođače iz Republike Hrvatske i EU, te nam je drago da smo kroz ovaj projekt mogli nastaviti dugogodišnju uspješnu suradnju s tvrtkom Senko d.o.o. i doprinijeti podizanju tvrtkine kompetitivnosti na zahtjevnom EU tržištu, kao i povećanju energetske učinkovitosti i smanjenju emisija onečišćujućih tvari u okoliš kod korištenja biomase kao važnog obnovljivog izvora energije.“

Podršku u pripremi projektne prijave i praćenju provedbe projekta dao je Tehnološko-inovacijski centar Međimurje.

Slika 5. Završna konstrukcija ložišta, dimovoda i pregrade.

Iako je eko dizajn prvenstveno usredotočen na važnost ekologije, estetika kao jedna od primarnih sastavnica dizajna nije zanemarena. Inovativni štednjak koji je usavršen ovim projektom svojim malim dimenzijama, ekološkim dizajnom te staklenim oplatama koje mogu biti estetski usklađene s ostalim komponentama interijera, može u budućnosti postati prvi izbor za dizajnere interijera na tržištima Europske Unije. Na taj način suradnja međimurskih poduzetnika sa znanstvenicima će rezultirati još jednim vrhunskim izvoznim proizvodom.

Projekt „Razvoj i ispitivanje klasičnog štednjaka na kruta goriva – SG – 60 EcoTrend“ ukupne vrijednosti 125.000 kn, trajao je 3 mjeseca, a sufinanciran je u okviru poziva „Inovacijski vaučeri za MSP-ove“ kojeg provodi Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja.

Projekt je sufinancirala Europski unije iz Europskog fonda za regionalni razvoj.
O PROJEKTU

Naziv projekta:

Razvoj i ispitivanje klasičnog štednjaka na kruta goriva – SG – 60 EcoTrend line

Korisnik bespovratnih sredstava:

Senko d.o.o.

Kratki opis projekta:

Projektni prijedlog usmjeren je na razvoj i ispitivanje prototipa klasičnog štednjaka SG – 60 EcoTrend line na kruta goriva koji će predstavljati novost u ponudi poduzeća. Provedbom projekta omogućiti će se usklađivanje štednjaka s nadolazećim zahtjevima Europske Unije za ekološki dizajn, kojima se želi smanjiti negativan učinak određenog proizvoda na okoliš tijekom čitavog ciklusa njegova trajanja. Eliminirat će se problem neodgovarajuće tehničke konstrukcije, nedovoljne energetske učinkovitosti štednjaka i nezadovoljavajućih toplinskih karakteristika prema važećoj zakonskoj regulativi. 

Cilj i očekivani rezultati projekta:

Razvijeni klasični štednjak s novom tehničkom konstrukcijom postat će ekološki prihvatljiv i prikladan za ugradnju u današnje moderne kuhinje u okviru privatnih kućanstava i poslovnih objekata (ciljne skupine projekta) što će izravno utjecati na povećanje poslovnih prihoda već u prvoj godini komercijalizacije.

Ukupna vrijednost projekta:

125.000,00 HRK

Ukupni prihvatljivi troškovi:

100.000,00 HRK

Bespovratna sredstava:

75.000,00 HRK

Razdoblje provedbe projekta:

od 9. ožujka 2021. godine do 7. lipnja 2021. godine.

Kontakt osoba za više informacija:

Sandra Trbović Senčar
Direktor/voditeljica projekta
sandra.sencar@senko.hr

Kontakt relevantnih institucija:

Europski strukturni investicijski fondovi: www.strukturnifondovi.hr

Europski fond za regionalni razvoj: https://strukturnifondovi.hr/eu-fondovi/

Operativni program konkurentnost i kohezija:

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj.
Uspješnu provedbu projekta „Modernizacijom proizvodnog procesa do jačanja konkurentnosti poduzeća Senko d.o.o.“ završili smo 1. siječnja 2019. godine. Ukupna vrijednost projekta iznosi 5.621.078,75 HRK, od toga bespovratna sredstva 2.516.168,35 HRK.

Tijekom godina poslovanja zauzeli smo čvrstu poziciju na tržištu te stvorili prepoznatljivu marku temeljem kvalitete i stalnih inovacija. Međutim, daljnji rast i širenje na nova tržišta nije bilo moguće bez dodatnih ulaganja u nove tehnologije. Krajem 2016. godine smo se prijavili na Javni poziv „Kompetentnost i razvoj MSP“ s ciljem povećanja konkurentnosti. Projektom je nabavljen novi stroj za lasersko rezanje i probijanje te informacijski sustav za praćenje proizvodnog procesa, čime smo povećali kapacitete i energetsku učinkovitost u odjelu pripreme dijelova za proizvodnju. Zahvaljujući ulaganjima tijekom projekta, danas imamo osigurane preduvjete za daljnji napredak i mogućnosti za rast i povećanje proizvodnje.

Sadržaj priopćenja isključiva je odgovornost poduzeća Senko d.o.o.

Za dodatne informacije slobodno se obratite na sljedeće kontakte:
– Saša Senčar, sasa.sencar@seko.hr, 040 337 344
– Sandra Trbović Senčar, sandra.sencar@senko.hr, 040 337 344
http://novo.hr/blagdani-u-savrseno-toplom-domu-uz-senko/Evidencijski broj nabave: 1/2017 – Roba
Predmet nabave: Nabava novog stroja za lasersko rezanje i probijanje

1. PODACI O NARUČITELJU

Naziv naručitelja: SENKO d.o.o društvo s ograničenom odgovornošću
Sjedište: Vladimira Nazora 22, Štefanec, 40000 Čakovec, Hrvatska
OIB: 24431360595
Kontakt osoba naručitelja: Saša Senčar
Telefon: ++385 (0)40 337 334
Telefaks: ++385 (0)40 337 906
Elektronička pošta: info@senko.hr

2. OPIS PREDMETA NABAVE

Predmet nabave je nabava novog stroja za lasersko rezanje i probijanje – 1 komad.
Predmet nabave nije podijeljen na grupe.

3. VRSTA JAVNOG NADMETANJA

Obavijest o nabavi prema Prilog 4. Postupci nabave za osobe koji nisu obveznici
Zakona o javnoj nabavi – 2.0. s namjerom sklapanja ugovora o nabavi robe.

4. ROK ZA DOSTAVU PONUDE

Ponuda mora biti zaprimljena od strane Naručitelja najkasnije do 16/01/2018. do
13:00 sati po lokalnom vremenu bez obzira na način dostave.

5. DODATNE INFORMACIJE

Dokumentacija, odgovori i pitanja potencijalnih Ponuditelja te sve obavijesti o izmjenama i
dopunama dokumentacije biti će stavljene na raspolaganje potencijalnim Ponuditeljima na
internetskoj stranici Naručitelja www.senko.hr od dana objave Obavijesti o nabavi na ovoj
internetskoj stranici.

Štefanec, 21. 12. 2017.
SENKO d.o.o.
Saša Senčar, direktor

Projekt: „Modernizacijom proizvodnog procesa do jačanja konkurentnosti poduzeća Senko d.o.o.“
Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj.
Sadržaj ove Obavijesti o nabavi isključiva je odgovornost SENKO d.o.o.

Dokumentaciju o nabavi preuzmite ovdje (.pdf)

Dokumentaciju o nabavi preuzmite ovdje (.doc)

Odluku o nabavi preuzmite ovdje (.pdf)

Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda (.pdf)
O PROJEKTU

Naziv projekta:

Modernizacijom proizvodnog procesa do jačanja konkurentnosti poduzeća Senko

Opis projekta:

Tijekom dugog niza godina poslovanja, poduzeće Senko d.o.o. je zauzelo čvrstu poziciju na tržištu te stvorilo prepoznatljivu marku održavanjem visoke kvalitete i stalnim inovacijama. Daljnji rast i osvajanje novih tržišta nije moguće bez dodatnih ulaganja u nove tehnologije kako bi se povećala produktivnost i odgovorilo na zahtjeve tržišta. Ovim će se ulaganjem povećati kapacitet odjela za pripremu dijelova proizvoda, poboljšati učinkovitost upravljanja procesom proizvodnje i povećati kvaliteta proizvoda.

Cilj projekta:

Jačanje konkurentnosti poduzeća Senko uvođenjem suvremene proizvodne tehnologije i informacijskog sustava za praćenje proizvodnog procesa.

Rezultati projekta:
 • Nabavljena i instalirana nova oprema
 • Zaposlenici educirani za rad na novoj opremi
 • Projekt proveden u skladu s ugovorenim obvezama
 • Provedene ugovorne aktivnosti vezane uz vidljivost i promidžbu projekta
 • 8 novozaposlenih djelatnika, povećanje izvoza za 31% te ukupnih prihoda za 21%
Vrijednost projekta:

Ukupna vrijednost projekta iznosi 5.621.078,75 kuna, a iznos bespovratnih sredstava 2.5160.168,350 kuna.

Trajanje projekta:

od 1.12.2017. do 31.1.2019. godine

Osoba za kontakt:

Sandra Trbović Senčar, direktorica

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj.

www.strukturnifondovi.hr

http://www.strukturnifondovi.hr/natjecaji/1248
VRH

  Ostavite nam poruku, kontaktirat ćemo vas u najkraćem roku.

  Vaše ime (obavezno)

  Vaš Email (obavezno)

  Vaša poruka