Izlagali smo na JESENSKOM BJELOVARSKOM SAJMU 7.-9.9.2018.