Izlagali smo na sajmu ENERGIESPARMESSE – WELS (Austrija)